Μελέτη και έκφραση γονιδίων βιοσύνθεσης τρεχαλόζης της βιοσυνθετικής πορείας OtsA/B από κορυνοειδή βακτήρια