Αξιολόγηση αποφοίτων

Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του ΒΕΤ από τους αποφοίτους του

Η συνημμένη αναφορά αξιολογεί το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ως προς τα εφόδια που παρέχει στους αποφοίτους του για την περαιτέρω επαγγελματική τους πορεία.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από online ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε στους αποφοίτους μας (Ν=208) και δίνει μια πρώτη εικόνα της ποιότητας του προγράμματος σπουδών του ΒΕΤ, ως προς τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Η αναφορά θα χρησιμοποιηθεί ως χρήσιμος οδηγός για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και την καλύτερή της σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του ΒΕΤ είναι πολύ υψηλή από τους αποφοίτους του. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του ΒΕΤ κατευθύνθηκαν προς τις βιομοριακές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό προς τη περιβαλλοντική κατεύθυνση. Η αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα και η επάρκεια της χρηματοδότησης θα συνεισέφεραν τα μέγιστα στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία εντός του Τμήματος. Οι απόφοιτοι του ΒΕΤ συνεχίζουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους τις σπουδές τους μετά τη λήψη του πτυχίου τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή και διδακτορικής διατριβής ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, γεγονός που αποτελεί δείκτη της υψηλής ποιότητας των αποφοίτων και της τάσης τους για περαιτέρω ακαδημαϊκή κι επαγγελματική εξέλιξη. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθηθεί η τάση των αποφοίτων που συνεχίζει σε μεταπτυχιακό δίπλωμα, μετά την πρόσφατη αναγνώριση του πτυχίου του ΒΕΤ ως μεταπτυχιακού επιπέδου (Master integrated). Περίπου οι μισοί απόφοιτοί μας εργάζονται σήμερα ως βιολόγοι, κυρίως στην έρευνα, στο χώρο της βιοϊατρικής και φαρμακοβιομηχανίας, τη διδασκαλία και το περιβάλλον, με τα δύο τρίτα να εργάζεται στην Ελλάδα και το ένα τρίτο να εργάζεται στο εξωτερικό με επίκεντρο την Ευρώπη. Η ανεργία είναι χαμηλότερη κατά περίπου 10% στον επαγγελματικό χώρο του περιβάλλοντος σε σύγκριση με το χώρο της βιοϊατρικής.