Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργίας Μαζαράκη

Την Πέμπτη 4/7/2024 και ώρα 10.00, η φοιτήτρια του τΒΕΤ κ. Γεωργία Μαζαράκη θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο “ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΜΥΩΞΟΥ (DRYOMYS NITEDULA) ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ”.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/96652631839?pwd=am2clAsIgZl3jZrzein7mZ6so2kalu.1