Αρχεία Εργαστήρια

Φυσικοχημικών Μελετών 

Το Eργαστήριο καλύπτει την άρτια και εποπτική διδασκαλία και τις ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δομικής Βιολογίας, Μεταβονομικής, Φυσικοχημικών Μελετών Ενώσεων Βιολογικού Ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης και της Ανάλυσης των (όπως βιολογικών υγρών, φυσικών προϊόντων, κ.λπ.). Αναλύσεις εκχυλισμάτων θεραπευτικών φυτών Αναλύσεις…

Νευροανοσολογίας 

Το εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος ΒΕΤ στο πεδίο της Ανοσολογίας, της Μοριακής Γενετικής, της Κυτταρικής σηματοδότησης, και της Νευροβιολογίας ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στη μελέτη της αλληλεπίδρασης του νευρικού με το ανοσολογικό σύστημα…

Μοριακής Οικολογίας & Γενετικής της Διατήρησης

Το Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας και Γενετικής της Διατήρησης (ΕΜΟΓΔ) δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης (Phd)μέσω της υλοποίησης πτυχιακών εργασιών) όσο και στον τομέα της έρευνας. Αποστολή του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση ερωτημάτων που άπτονται της πληθυσμιακής οικολογίας, εξέλιξης και…

Μοριακής Ανοσολογίας

Το Εργαστήριο Μοριακής Ανοσολογίας στεγάζεται στο Ισόγειο του Κτιρίου Ε4, του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Στόχος του είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος στο πεδίο της Σύγχρονης Ανοσολογίας. Η κατανόηση της πολύπλοκης βιολογίας του ουδετερόφιλου,…

Λειτουργικής Βιολογίας Φυτών 

Το Εργαστήριο Λειτουργικής Βιολογίας Φυτών στεγάζεται στο Νέο κτήριο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα πεδία της Μορφολογίας, Λειτουργικής Ανατομίας και Φυσιολογίας των Φυτών.