Εσωτερική Αξιολόγηση

Η τακτική παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών από το ίδιο το Τμήμα στοχεύουν στη διατήρηση του επιπέδου των εκπαιδευτικών παροχών και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές.

Το πρόγραμμα σπουδών εξετάζεται και αναθεωρείται τακτικά με τη συμμετοχή των φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Γίνεται ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και ακολουθεί η προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Τέλος, γίνεται η δημοσίευση των χαρακτηριστικών του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών.

Η διενέργεια της εσωτερικής αυτής διαδικασίας γίνεται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, με την υποστήριξη όλων των μελών του Τμήματος. Τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος Β.Ε.Τ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 ορίστηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος Β.Ε.Τ. στην υπ’ αριθ. 273/19-12-2019 συνεδρίασή της και είναι οι εξής:

  • Μαραγκός Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
  • Μιχαηλίδης Θεολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Λαμπρακάκης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Φίλιου Μιχαέλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Αλίβερτης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Αργυράκη Παναγιώτα, Διοικητικός Υπάλληλος

Η τελευταία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αφορά στα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17, και μπορείτε να τη βρείτε εδώ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.