Πώς μπορώ να αποκτήσω κωδικό;

UserLoginΚωδικό Πρόσβασης μπορούν να αποκτήσουν μόνο οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Κωδικός αυτός είναι αυστηρά προσωπικός και δίνει πρόσβαση στους φοιτητές του Τμήματος, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγξουν online τη Βαθμολογία τους καθώς και να αποκτήσουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ο Κωδικός Πρόσβασης δίνεται προσωπικά στον ίδιο το φοιτητή, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η εγγραφή του στο on-line σύστημα (απαιτείται επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας). 

Για την απόκτηση του Κωδικού καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το online σύστημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Αλέξανδρο Δευτεραίο (Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, 1ος όροφος Μεταβατικού Κτιρίου).