Τιμητικές διακρίσεις

Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δραΐνα

Στο τέλος κάθε Ακαδημαϊκού Έτους το Τμήμα απονέμει τιμητική διάκριση, στη μνήμη του Κωνσταντίνου Δραΐνα (Καθηγητή Βιοχημικής- Μοριακής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας ) για να τιμήσει την προσφορά του στην ίδρυση και την ανάπτυξή του Τμήματος βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Το βραβείο προσφέρεται κάθε χρόνο στον φοιτητή ή στη φοιτήτρια με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου κατά την ορκωμοσία του Ιουνίου.