Χαιρετισμός

image01Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα μας δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές το 2000, πρόσφατα δε ενισχύθηκε με την παράδοση του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου συνολικής έκτασης 3.500τ.μ., και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό κέντρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας αλλά και ανάπτυξης της επιστήμης της Βιολογίας καθώς και των εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα Βιοεπιστημών στην Ελλάδα που παρέχει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η αναγνώριση του πτυχίου ως μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Τμήματος και επισφράγισε τις προσπάθειες των διοικήσεων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ καταδεικνύει το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών του Τμήματος. Η περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων σπουδών παραμένει σε κάθε περίπτωση δέσμευση του Τμήματος Β.Ε.Τ.

Η Βιολογία ως νεότερη των θετικών επιστημών, με κύρια γνωστικά αντικείμενα την έμβια ύλη, το DNA, το κύτταρο, τον οργανισμού και το οικοσύστημα, προχωράει με αλματώδεις ρυθμούς. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, μετά την ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA από τους Watson και Krick, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες μικρών επαναστάσεων που πλουτίζουν τις γνώσεις μας ξετυλίγοντας το κουβάρι των μηχανισμών που διέπουν την οργάνωση των ζωντανών οργανισμών και της εξέλιξής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι τα γνωστικά πεδία που σαν συνθετικό τους έχουν τον όρο βιο- πολλαπλασιάζονται συνέχεια, προσελκύοντας επιστήμονες όλων των επιστημονικών κλάδων στη μελέτη των βιολογικών φαινομένων. Αντανάκλαση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της Βιολογίας είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα βραβεία Νobel Ιατρικής και Χημείας απονέμονται σε ερευνητές που ερμηνεύουν ή ανακαλύπτουν νέα βιολογικά φαινόμενα. Η αύξηση των γνώσεών μας τόσο στο θεωρητικό όσο και στο τεχνολογικό επίπεδο μας δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στο γενετικό υλικό αλλά και τους ιστούς των ζωντανών οργανισμών τροποποιώντας τις λειτουργίες τους. Οι εφαρμογές της Βιολογίας αγγίζουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η αντίληψή μας για την Ιατρική, τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη Γεωργία και μια σειρά βιομηχανικών κλάδων μεταμορφώνεται αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των Βιοεπιστημών.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής. Ο στόχος του είναι διττός, η προαγωγή της έρευνας και η μετάδοση της γνώσης σε νέους επιστήμονες. Οι δύο αυτές δραστηριότητες, έρευνα και διδασκαλία είναι αλληλένδετες. Στόχος του Τμήματος δεν είναι η προσφορά στείρων γνώσεων στους φοιτητές, αλλά μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, επιδιώκει να εφοδιάσει το φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την ικανότητα να επεξεργάζεται τις γνώσεις του, και με αφετηρία το σήμερα να δημιουργεί την επιστημονική γνώση του αύριο, που θα συμβάλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, θα βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, θα βελτιώσει τις υπάρχουσες βιομηχανικές εφαρμογές και θα δημιουργήσει νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Πέτρος Μαραγκός

 Αν. Καθηγητής