Εξωτερική Αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών διεξήχθη από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και από ειδική επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων το έτος 2011.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το Τμήμα Β.Ε.Τ.

Στη συνέχεια, το έτος 2015 η ΑΔΙΠ διοργάνωσε εξωτερική αξιολόγηση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην οποία επίσης συμμετείχε το Τμήμα Β.Ε.Τ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.