Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος

 

Μελά Χάρις

Εργαστήριο Βοτανικής & Υδροβιολογίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009018
Email:xmela@uoi.gr