Μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος

 

27Βαρέλη Αικατερίνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθήματα Βιολογικού Περιεχομένου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007376
Email:kvareli@uoi.gr

Γιαννόπουλος Θωμάς

Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007348
Email:thgianno@uoi.gr

29Κονιδάρης Κωνσταντίνος

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007359
Email:kkonida@uoi.gr

29Λιάσκο Ρωμάν

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωολογία – Φυσιολογία Ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009030
Email:rliasko@uoi.gr

Πολύδερα Αγγελική

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημική Μηχανική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651008049
Email:apolyder@uoi.gr