Διακρίσεις

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν διακρίσεις και επιτεύγματα των μελών του Τμήματός μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχο όλων των μελών του Τμήματος αποτελεί η διαρκής βελτίωση και η απόκτηση αναγνώρισης για το έργο που επιτελείται σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο. Πλήρεις λίστες διακρίσεων μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες των εργαστηρίων του τμήματος*.

2023 Οι υποψήφιοι διδάκτορες του τΒΕΤ κ. Μαρία Παπαγεωργίου (Εργαστήριο Βιοχημείας), κ. Κώστας Παπακώστας (Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας) και κ. Απόστολος Στεφανίδης (Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας) έλαβαν υποτροφία για διδακτορικές σπουδές από το ΕΛΙΔΕΚ στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης των υποψηφίων διδακτόρων. Συνολικά, το ΒΕΤ έλαβε 3 υποτροφίες από τις 33 υποτροφίες που δοθηκαν πανελλαδικά στο πεδίο ‘Επιστήμες Ζωής’ και από τις 6 υποτροφίες που δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε όλα τα πεδία.

2022 Η Μαρία Παπαγεωργίου, υποψήφια διδάκτορας στο εργαστήριο Βιοχημείας, έλαβε το 1ο βραβείο καλύτερου e-poster για τη δουλειά της: Το στρες σε καταστάσεις υψηλού άγχους επηρεάζει τα μονοπάτια που σχετίζονται με τη μιτοφαγία. Παπαγεωργίου Μ, Nussbaumer M, Βλάικου Α, Θεοδωρίδου Ν, Κομίνη Χ, Κονιδάρης Κ, Γραμμένου Ε, Σύρρου Μ, Φίλιου Μ. η οποία παρουσιάστηκε στο 30o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26-29 Μαΐου 2022. (Βραβεία)

2021 Η Mαριάνθη Φιρογλάνη-Μοσχή, διπλωματική φοιτήτρια στο εργαστήριο Βιοχημείας, έλαβε βραβείο καλύτερης αναρτημένης παρουσίασης για τη δουλειά της: The complex interplay of dietary interventions and high anxiety: A mitochondrial perspective. Firoglani Moschi M, Nussbaumer M, Vlaikou AM, Theodoridou D, Komini C, Tsiouris A, Syrrou M, Konidaris C, Filiou MD. που παρουσιάστηκε στο 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο ‘Φροντίζοντας τον εγκέφαλο’, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26-27 Μαρτίου 2021.(Βραβεία)

2020 O Απόστολος Στεφανίδης έλαβε από την Εταιρεία “The Orthopterists’ Society” χορηγία ( Theodore J. Cohn Research Fund) για την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας στο Εργαστήριο Διατήρησης της ΒΙοποικλότητας, με τίτλο «CODE- Conservation of Orthoptera Diversity in central Epirus, Greece» (Βραβεία)

2020 Το Εργαστήριο Βιοχημείας (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Μιχαέλα Φίλιου) αποκτά έγκριση χρηματοδότησης από τον διεθνή Οργανισμό Fondation Santé (Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις)

2020 Το εργαστήριο Βιοχημείας (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Μιχαέλα Φίλιου) σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ αποκτά έγκριση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ‘Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’. (Χρηματοδοτήσεις)

2020 Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Δουρής) αποκτά έγκριση χρηματοδότησης από τον διεθνή Οργανισμό Fondation Santé (Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις)

2020 Έρευνα, στην οποία συμμετείχε και το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature (Ingham, V.A., Anthousi, A., Douris, V. et al. A sensory appendage protein protects malaria vectors from pyrethroids. Nature 577, 376–380 (2020)) https://www.nature.com/articles/s41586-019-1864-1 (Δημοσιεύσεις)

2019 Aνασκόπηση για το άγχος και τα μιτοχόνδρια από την Επίκουρη Καθηγήτρια Μιχαέλα Φίλιου και την Καθηγήτρια Carmen Sandi (EPFL) δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Trends in Neurosciences και επιλέχθηκε για το εξώφυλλο της έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2019 (Δημοσιεύσεις)
https://www.cell.com/trends/neurosciences/ppt/S0166-2236(19)30123-7.ppt
https://www.cell.com/trends/neurosciences/issue?pii=S0166-2236(18)X0010-1#

2019 Έρευνα για τη μελέτη της συμπεριφοράς σε ποντίκια στην οποία συμμετείχε ο κ. Μarkus Νussbaumer, τεχνικός εργαστηρίου στο Εργαστήριο Βιοχημείας, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Neuroscience. (Δημοσιεύσεις)
https://www.nature.com/articles/s41593-019-0516-y

2019 H Δρ. Χρυσούλα Κομίνη, μεταδιδάκτορας στο Εργαστήριο Βιοχημείας, έλαβε travel grant από την Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας για να παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο στο ετήσιο συνέδριο της Eταιρείας στην Αθήνα (Βραβεία)

2019 Πρόσκληση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Βασιλικής Κατή ως ειδικού επιστήμονα (βιοποικιλότητα) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη συμμετοχή στη διαδικασία «Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (Environmental Performance Review – EPR) της Ελλάδας» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 25-28/6/2019 (Προσκλήσεις)

2019 Το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κατή) είναι ο εκπρόσωπος (associate partner) του BCE-Butterfly Conservation Europe στην Ελλάδα. http://www.bc-europe.eu/ (Διεθνή Δίκτυα)

2019 To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ιδρυτικό μέλος και εκπροσωπείται στο δίκτυο NEMOR: Network for European Mountain Research, μέσω της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Βασιλικής Κατή, η οποία είναι και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του δικτύου (Steering committee) http://nemor.creaf.cat/ (Διεθνή Δίκτυα)

2018 Η Επίκουρη Καθηγήτρια Μιχαέλα Φίλιου έλαβε χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για τη μελέτη του ρόλου των μιτοχονδρίων στο ψυχολογικό στρες (Χρηματοδοτήσεις)

2018 Αναρτημένη παρουσίαση (poster) του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων «Χολινεργικός έλεγχος σύγχρονων επιληπτοειδών (in vitro) μεσοκρισικών εκφορτίσεων ιππόκαμπου νεαρών επιμυών μετά από προγεννητική έκθεση σε αιθανόλη», Μαρία-Ελένη Ευαγγελάκη, Αικατερίνη Ψαρροπούλου έλαβε το 2ο βραβείο καλύτερης αναρτημένης παρουσίασης στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, 18-20 Μαΐου 2018 (Βραβεία)

2018 Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κατή ορίστηκε Υπεύθυνη της Εθνικής Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος – Φύση/Βιοποικιλότητα 2018. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. https://ekpaa.ypeka.gr/wp-content/uploads/2019/09/Soer_2018_GR_Nature-Biodiversity.pdf (Διεθνής αναγνώριση)

2018-(2021) Η Καθηγήτρια Αικατερίνη Ψαρροπούλου ορίστηκε από το Natural Sciences & Engineering Research Council of Canada ως μέλος εσωτερικής επιτροπής κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων (Discovery Grants, Genes Cells & Molecules Committee (http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/committees-comites/GenesCellsMolecules-GenesCellulesMolecules_eng.asp) (Διεθνής αναγνώριση)

2018-(2021) Η Καθηγήτρια Αικατερίνη Ψαρροπούλου ορίστηκε Μέλος της Κοινής Επιτροπής ILAE/AES* Translational Task Force (Task1 Working Group 3C) επιφορτισμένης με την δημιουργία ενός συστήματος ταξινόμησης των in vitro μοντέλων κρίσεων και επιληψίας.
*International League Against Epilepsy, American Epilepsy Society (Διεθνής αναγνώριση)

2017 Πρόσκληση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Βασιλικής Κατή ως ειδικού επιστήμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Natura 2000 Biogeographical Process – 2nd Mediterranean Natura 2000 Seminar. Limassol, Cyprus. 14- 16/11/2017 (Προσκλήσεις)

2017 – παρόν Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κατή είναι Μέλος της Επιτροπής «Orthoptera specialist group» στο International Union for Nature Conservation, IUCN – Η κα Κατή είχε καταλάβει τη θέση ήδη από το 2013 (Διεθνή Δίκτυα)

2017 – παρόν Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κατή είναι Εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Βιολογίας Διατήρησης – Society for Conservation Biology στην Ελλάδα – national focal point και Μέλος της Επιτροπής Πολιτικής του Society for Conservation Biology στην Ευρώπη (Policy Committee – European Section) – Η κα Κατή είχε οριστεί στις θέσεις ήδη από το 2004 (Διεθνή Δίκτυα)

2016 Έρευνα του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας σχετικά με την ηλικιακά-εξαρτώμενη απευαισθητοποίηση των σημείων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου σε ωοκύτταρα ποντικού δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications. https://www.nature.com/articles/ncomms9706 (Δημοσιεύσεις)

2016 Το Εργαστήριο Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας αποκτά έγκριση χρηματοδότησης από τον διεθνή Οργανισμό Fondation Santé (Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις)

2014 Παρουσίαση του εργαστηρίου Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας από το δίκτυο Αριστεία του Υπουργείου Παιδείας Ελλάδος (Αριστεία)
http://excellence.minedu.gov.gr/
http://excellence.minedu.gov.gr/listing/465-oocytes

2014 Έρευνα του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας σχετικά με τη ρύθμιση της Ε3 λιγάσης APC από τις πρωτεϊνικές κινάσες CDK1 και MAPK κατά τον κυτταρικό κύκλο των ωοκυττάρων του ποντικού δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cell Biology.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3998794/ (Δημοσιεύσεις)

2013 – παρόν  Ο Επίκουρος Καθηγητή Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος ορίστηκε μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής (ARLA – Amphibian Red List Authority), για την αξιολόγηση και επικαιροποίηση της Κόκκινης Λίστας της IUCN (International Union for Conservation of Nature) για τα Αμφίβια.

2013 Aνασκόπηση στην οποία συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηλουκάς, η Επίκουρη Καθηγήτρια Αμαλία-Σοφία Αφένδρα καθώς και μέλη της ερευνητικής ομάδας δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biotechnology Advances (Stergiou P.-Y., Foukis A., Filippou M., Koukouritaki M., Parapouli M., Theodorou L.G., Hatziloukas E., Afendra A., Pandey A., Papamichael E.M. (2013) Advances in lipase-catalyzed esterification reactions. Biotechnol. Advances 31: 1846–1859). (Δημοσιεύσεις)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975013001407

2012 Ο Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Μαραγκός ανακηρύχθηκε Επίτιμος Επίκουρος Καθηγητής (Honorary Senior Lecturer) στο Department of Cell and Developmental Biology, Division of Biosciences του University College London (UCL) (Διεθνής αναγνώριση)

2012 Ο Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Μαραγκός ανακηρύχθηκε Νέος Ερευνητής της Χρονιάς (New Investigator Award) από τον Οργανισμό Society for Reproduction & Fertility (Διεθνής Αναγνώριση)

2012 Έρευνα του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας σχετικά με την απουσία απόκρισης σε βλάβες του DNA στα ωοκύτταρα του ποντικού δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology (Δημοσιεύσεις)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982212003909?via%3Dihub

*Οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επειστημονικά περιοδικά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα ερευνητικά προγράμματα, οι  βραβεύσεις και οι διακρίσεις της ερευνητικής ομάδας του  Καθηγητή Χαράλαμπου Σταμάτη βρίσκονται στον σύνδεσμο  https://hstamati.wixsite.com/uoi-biotech-lab