Σπουδές με νόημα

fp-roktabstop-3

Σπουδές με νόημα

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αφομοιώσει σταδιακά τις βασικές συνιστώσες της επιστήμης του, να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής και να επικεντρωθεί στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η υγεία, η βιοτεχνολογία και το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες