Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία απασχόλησης, για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα επαφής με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, ενίσχυσης της επιστημονικής κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και διερεύνησης των επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

Οι ασκούμενοι απασχολούνται προσωρινά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς του δημοσίου, περιβαλλοντικές οργανώσεις, παραγωγικές μονάδες, δημόσιους οργανισμούς και βιομηχανίες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες δημιουργούν επαφές και αποκτούν γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες ως μελλοντικοί επαγγελματίες των Βιολογικών Επιστημών.

Τέλος, το Τμήμα αποκτά, μέσω της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του, την απαραίτητη σύνδεση με παραγωγικές μονάδες και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τις οποίες θα αναπτύξει νέες συνεργασίες για ερευνητικές ή άλλες κοινές δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση, υπάρχουν στον επίσημο ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή φοιτητών /-τριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης:

Τα κριτήρια αφορούν το πλήθος των μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς, ο βαθμός και τα ECTS και η σειρά κατάταξης διαμορφώνεται σύμφωνα με το μέγιστο άθροισμα των γινομένων των ECTS κάθε μαθήματος στο οποίο έχουν εξεταστεί επιτυχώς επί την βαθμολογία του, δηλαδή:

Περασμένο μάθημα 1 = βαθμός μαθήματος x αριθμό ECTS μαθήματος
Περασμένο μάθημα 2 = βαθμός μαθήματος x αριθμό ECTS μαθήματος
.
.
.
κ.ο.κ.
Σ(περασμένων μαθημάτων) = Σ(βαθμός μαθήματος x αριθμό ECTS μαθήματος)
(Σ = σύνολο)

Όπου η βαθμολογία κατάταξης είναι ίδια μεταξύ φοιτητών/-τριών, προηγείται αυτός/-ή που έχει περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα.