Μερική σύνθεση και έλεγχος βιολογικής δράσης νέων βιοδραστικών ενώσεων, αναλόγων του Osimertinib, ως αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών

Μερική σύνθεση και έλεγχος βιολογικής δράσης νέων βιοδραστικών ενώσεων, αναλόγων του Osimertinib, ως αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών

Υποβολή απάντησης