Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Σιώζιου Κων/νου

Την Τρίτη 16/7/2024 και ώρα 10.30, ο φοιτητής του τΒΕΤ κ. Κωνσταντίνος Σιώζιος, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο “Συγκριτική μελέτη συμπεριφορικών προσαρμογών σε πληθυσμούς της σαύρας της Σκύρου Podarcis gaigeae“.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://authgr.zoom.us/j/94538076900?pwd=VeaJxtzZwhualN4XG1guUfzKidrZg6.1