Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών της κας Αρσενόης Γιαννακούλης & κας Ελευθερίας Χρήστου

  • Η φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Τ ΒΕΤ), Αρσενόη Γιαννακούλη, θα υποστηρίξει δημόσια – την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024 και ώρα 9.30, τη Διπλωματική της Εργασία, με θέμα: “Εξωκυττάριες ουδετεροφιλικές παγίδες: Ένας συνοδός ορολογικός δείκτης για την θεραπευτική αναταπόκριση των ασθενών με χρόνια Ηπατίτιδα Β

 

  • Η φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Τ ΒΕΤ), Ελευθερία Χρήστου, θα υποστηρίξει δημόσια – την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00, τη Διπλωματική της Εργασία, με θέμα: “Ο άξονας ουδετερόφιλου – Ιντερλευκίνης-1β στις κιρρωτικές επιπλοκές των ασθενών με χρόνια Ηπατίτιδα Β

 

Οι παρουσίασες θα γίνουν στο Εργαστήριο Μοριακής Ανοσολογίας του νέου κτηρίου ΒΕΤ.

Οι Διπλωματικές Εργασίες εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Μοριακής Ανοσολογίας της Ακριβής Χρυσανθοπούλου, στο Τ ΒΕΤ.

Συνεπιβλέποντες των Εργασιών:

  • Χαράλαμπος Λαμπρακάκης, Επίκ. Καθηγητής Νευροφυσιολογίας Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Τ ΒΕΤ
  • Σπυρίδων Παραμυθιώτης, Επικ. Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τ ΒΕΤ

 

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.