Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κ. Σπυριδούλας Παίξου

Η κ. Σ. Παίξου, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο «Διερεύνηση μηχανισμών αυτοφαγίας σε κύτταρα PC3 ανθεκτικά στη βορτεζομίμπη» την Δευτέρα 8/7 στις 15:00. Η Διπλωματική εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επίβλεψη του κ. Σωτήρη Τσάκα (η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS Teams).