Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Ειρήνης Μεσελίδου

Η φοιτήτρια του τΒΕΤ κ. Ειρήνη Μεσελίδου (ΑΜ 1721) θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: ‘Κλωνοποίηση και υπερέκφραση δομικών/ λειτουργικών υποδομών της άτυπης πρωτεϊνικής κινάσης Haspin’’ την Δευτέρα 08.07.24 και ώρα 10:00, διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://meet.google.com/gwn-pcwq-tiw

Η διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με Διευθυντή εργαστηρίου τον κ. Ευστάθιο Φριλίγγο, Καθηγητή Βιολογικής Χημείας και με επιβλέπουσα την κ. Πολίτου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας.