Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κ. Δανάης Δάμδα

Η κ. Δ. Δάμδα, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο «Εξωσώματα – Διακυτταρική επικοινωνία και ανοσολογική απόκριση στο πλαίσιο των HCV λοιμώξεων» την Δευτέρα 8/7 στις 12:00. Η Διπλωματική εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, του Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στην Αθήνα, υπό την επίβλεψη της κ. Ουρανίας Γεωργοπούλου (η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS Teams).