Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Τσιτούρη Αγγελικής Μαρίας

Η κα Αγγελική Μαρία Τσιτούρη, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο «Αναπτυξιακές αποκρίσεις του είδους Bornmuellera emarginata σε υποστρώματα ανάπτυξης με διαφορετικές συγκεντρώσεις Ni», τη Δευτέρα 08/07/2024, στις 09:30 π.μ., διαδικτυακά στο σύνδεσμο:

https://meet.google.com/zgi-ktbb-kxe

Η Διπλωματική εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Λειτουργικής Βιολογίας Φυτών, του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χαρίλαου Γιώτη.