Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Θεόδωρου-Ιωάννη Σπηλιόπουλου

Ο κ. Θεόδωρος-Ιωάννης Σπηλιόπουλος θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο «Experiments on visualizing genomic loci in live cells using CRISPR technology» την Τρίτη 9/7/2024 ώρα 12.00 μμ. υβριδικά, δηλ. δια ζώσης στην αίθουσα 4 του Κτιρίου Διοίκησης (Μεταβατικό) και διαδικτυακά μέσω Google Meet στον σύνδεσμο

https://meet.google.com/vtk-mrvv-zni

Η διπλωματική πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας του ΙΤΕ υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ερευνών Dr Frank Fackelmayer.