Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Δήμητρας Τσιπά

Η κ. Δήμητρα Τσιπά θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο «Φαρμακολογική μελέτη νέων τροποποιητών της φωσφατάσης PTEN» την Παρασκευή 5/7/2024 ώρα 12.00 μμ. διαδικτυακά μέσω MS-Teams στον σύνδεσμο

https://tinyurl.com/k73c73em

Η διπλωματική πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γιώργου Λεονταρίτη.