Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας – Αναστάσιος Θεοδώρου

Τίτλος: Συγκριτική Ανάλυση Δεδομένων Ευρείας Κλίμακας στη Μελέτη του Καρκίνου
Επιβλέπων: Κ. Παπαλουκάς
Ημερομηνία & Ώρα: 19 Ιουνίου 2024, 13:00
Αίθουσα: Εργαστήριο Βιοπληροφορικής-Η/Υ