ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-2024
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS Δ.Μ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟ ΜΑ
    Ώρες / εβδομάδα          
1ο Εξάμηνο
ΒΕΥ101 Γενική Βιολογία Ι 3 3   6 6 Βαρέλη Α.
Μελά Χ.
   
ΒΕΥ103 Γενικά Μαθηματικά 3   2 6 5 Αδαμίδης Κ.    
ΒΕΥ104 Γενική Φυσική 3   2 6 5 Καζιάννης Σ.
Σοφικίτης Δ.
(Τμ.Φυσικής)
   
ΒΕΥ105 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 3   6 6  Παπαλουκάς Κ.    
ΒΕΥ106 Βασική Οργανική Χημεία 4     6 4  Αλίβερτης Δ.    
2ο Εξάμηνο
ΒΕΥ201 Γενική Βιολογία ΙΙ 3 3   6 6 Βαρέλη Α.
Μελά Χ.
   
ΒΕΥ202 Βιοστατιστική 3   2 6 5 Αδαμίδης Κ.    
ΒΕΥ207 Εργαστήριο Χημείας Ι 1 3   6 4

Γιαννόπουλος Θ.
Αλίβερτης Δ.

   
ΒΕΥ208 Οργανική Χημεία των Βιομορίων 4     6 4 Αλίβερτης Δ.
Γιαννόπουλος Θ.
   
ΒΕΥ503 Μικροβιολογία 3 3   6 6 Συμβασιούχος Διδάσκων    
3ο Εξάμηνο
ΒΕΥ303 Ανατομία και Μορφολογία Φυτών 3 3   6 6 Γιώτης Χ.
Μελά Χ.
   
ΒΕΥ404 Βιοχημεία Ι 3 3   7 6 Φίλιου Μ.
Κονιδάρης Κ.
   
ΒΕΥ301 Ζωολογία 3 3   7 6 Λεονάρδος Ι.
Λιάσκο Ρ.
   
ΒΕΥ307 Εργαστήριο Χημείας ΙΙ 1 3   5 4 Αλίβερτης Δ.
Γιαννόπουλος Θ.
   
ΒΕΥ204Α Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων 3   1 5 3 Τρογκάνης Α.    
4ο Εξάμηνο
ΒΕΥ306 Κυτταρική Βιολογία 3 3   6 6  Μαραγκός Π.    
ΒΕΥ403 Γενετική
(παλαιός τίτλος: Βασική Γενετική )
3 3   6 6 Αφένδρα Α.Σ.
Μπούμπα Ι.
   
ΒΕΥ501 Βιοχημεία ΙΙ 3 3   6 6 Φίλιου Μ.
Κονιδάρης Κ.
   
ΒΕΥ803 Γενική Οικολογία 3 3   6 6 Χάλλευ Τ.Μ.    
ΒΕΥ401 Φυσιολογία Φυτών 3 3   6 6 Γιώτης Χ.,
Μελά Χ.
   
5ο Εξάμηνο
ΒΕΥ704 Ανοσολογία 3 3   6 6 Χρυσανθοπούλου A.    
ΒΕΥ505 Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή 3 3   6 6 Κατή Β.    
ΒΕΥ604 Μοριακή Βιολογία 3 3   6 6 Δουρής Β.    
ΒΕΥ305 Φυσιολογία Ζώων Ι 3 3   6 6 Λαμπρακάκης Χ.
Λιάσκο Ρ.
   
ΒΕΥ605 Αναπτυξιακή Βιολογία 3 3   6 6 Μαραγκός Π.    
6ο Εξάμηνο
ΒΕΥ607 Βιοτεχνολογία Θεωρία 3     3 3 Σταμάτης Χ.
Καταπόδης Π.
Πολύδερα Α.
   
ΒΕΥ608 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας   4   4 4 Σταμάτης Χ.
Καταπόδης Π.
Πολύδερα Α.
   
ΒΕΥ901A Δομική Βιολογία 3     4 3 Τρογκάνης Α.    
ΒΕΥ606 Υδροβιολογία 3 3   7 6 Καραγιάννη Η.
Μελά Χ.
   
ΒΕΥ405 Φυσιολογία Ζώων ΙΙ 3 3   7 6 Λαμπρακάκης Χ.
Λιάσκο Ρ.
   
BEY902 Εξελικτική Βιολογία 4     5 4 Σωτηρόπουλος Κ.    
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΕΕ506 Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
(Κατεύθυνση: Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία)
3     3
3 Μαραγκός Π. BEY605  
BEE913 Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία
(Κατεύθυνση: Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία)
3     3 3 Λεονταρίτης Γ.    
ΒΕΕ708 Ιχθυολογία
(Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία)
3 3   6 6 Λεονάρδος Ι.    
Τα παραπάνω μαθήματα είναι του 8ου εξαμήνου, αλλά κατ' εξαίρεση μπορουν να δηλωθούν από το 6ο.
Ενώ τα ECTS των Μ.Ε. μεταφέρονται στο 8ο εξάμηνο.
7ο εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS ΔΜ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟ ΜΑ
ΒΕΥ603 Βιοχημική Μηχανική 3 3   6 6 Καταπόδης Π.
Σταμάτης Χ.
Πολύδερα Α.
   
ΒΕΥ601 Μοριακή Γενετική 4 3   6 6 Μιχαηλίδης Θ.    
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΕΕ507 Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Βιοεπιστήμονες
(διδασκαλία στα αγγλικά)
3     3 3 Ανδρέου Λ.    
ΒΕΕ813 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 4     6 4 Γκωλέτσης Γ.    
ΒΕΕ724 Σχεδιασμός διδασκαλιών
βιολογίας
2     4 2 Ανδρέου Λ.    
ΒΕΕ714 Ηθολογία – Βιολογία 3     4 3 Κούτρας Β.    
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»
ΒΕΕ704 Επιλεγμένα Θέματα Γενετικής 3     3 3 Αφένδρα Α.Σ. ΒΕΥ403  
ΒΕΕ707 Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά 3     4 3 Λαμπρακάκης Χ. ΒΕΥ305 30
ΒΕΕ718 Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Θεωρία) 3     4 3 Σταμάτης Χ.   35
ΒΕΕ505 Εξαρτησιογόνες Ουσίες 2     3 2 Αντωνίου Αικ.  BEE913 35
ΒΕΕ908 Μικροβιακή Γενετική 3     4 3 Αφένδρα Α.Σ.    
ΒΕΕ801 Περιβαλλοντική Χημεία 3     3 3 Πηλίδης Γ.    
ΒΕΕ705 Η προέλευση και η εξάπλωση των επιδημιών
(διδασκαλία στα αγγλικά)
2 1   3 3 Χάλλευ Τ. Μ.    
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»
ΒΕΕ608 Μικροβιακή Οικολογία Υδάτων
(πρώην: Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί:από το γονίδιο στο οικοσύστημα)
2 3 1 6 6 Καραγιάννη Η. 
Μελά Χ.

ΒΕΥ606,
ΒΕΥ503

 
ΒΕΕ713 Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης 2 3   5 5 Σωτηρόπουλος Κ. ΒΕΥ 902  
ΒΕΕ725 Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων
(διδασκαλία στα αγγλικά)
1 2   3 3 Χάλλευ Τ. Μ. ΒΕΥ103,
ΒΕΥ202
 
ΒΕΕ705 Η προέλευση και η εξάπλωση των επιδημιών
(διδασκαλία στα αγγλικά)
2 1   3 3 Χάλλευ Τ. Μ.    
ΒΕΕ801 Περιβαλλοντική Χημεία 3     3 3 Πηλίδης Γ.    
ΒΕΕ719 Πολιτισμική Οικολογία (δεν θα διδαχθεί το Α.Ε. 2023-2024) 3     3 3 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ718 Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοτεχνολογία (Θεωρία) 3     4 3 Σταμάτης Χ.    
ΒΕΕ908 Μικροβιακή Γενετική 3     4 3 Αφένδρα Α.Σ.    
ΒΕΕ821 Βιολογία διατήρησης στην πράξη 2   1 4 4 Κατή Β.    
8ο εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS ΔΜ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟ ΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΕΕ916 Πρακτική Άσκηση       5   ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
   
ΒΕΕ820 Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία
(διδασκαλία στα αγγλικά)
2 1   4 3 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ914 Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας 4     6 4 Γκωλέτσης Γ.    
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»
ΒΕΕ832 Βιοπληροφορική 2 3   5 5 Παπαλουκάς Κ.    
ΒΕΕ506 Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 3     3 3 Μαραγκός Π. BEY605  
ΒΕΕ609 Κυτταρική Νευροβιολογία
(πρώην: Μεμβρανική Βιοφυσική)
3     4 3 Λαμπρακάκης Χ. ΒΕΥ305 20
ΒΕΕ610 Εισαγωγή  στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων 3     3 3 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ611 Τεχνολογία Τροφίμων
(πρώην: Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων)
2     3 2 Αλίβερτης Δ.    
ΒΕΕ613 Γνωστική Νευροεπιστήμη
(διδασκαλία στα αγγλικά)
2   3 2 Ανδρέου Λ. ΒΕΥ305  
ΒΕΕ708 Ιχθυολογία 3 3   6 6 Λεονάρδος Ι.    
ΒΕΕ706 Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση 3   3 6 6 Θυφρονίτης Γ.    
BEE913 Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία 3     3 3 Λεονταρίτης Γ.    
ΒΕΕ807 Γενετική Μηχανική Θεωρία 3     3 3 Δουρής Β.    
ΒΕΕ808 Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής 2 3   5 5 Μιχαηλίδης Θ.    
ΒΕΕ809 Βιολογία του Καρκίνου  3 1   4 4 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ834 Θέματα εφαρμόσμενης βιοστατιστικής 1 2   3 3 Λιάσκο Ρ.    
BEE810 Μοριακή Νευροβιολογία 3     3 3 Μιχαηλίδης Θ.    
ΒΕΕ818 Μηχανική Βιοδιεργασιών 3 3 1 6 6 Καταπόδης Π. 
Σταμάτης Χ.
Πολύδερα Α.
   
ΒΕΕ819 Ο κόσμος του RNA 3     3 3 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ830 Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και διαχείριση των τροφίμων 2     3 2 Αλίβερτης Δ.    
ΒΕΕ 831 Νευροβιολογία της γήρανσης       4 2 ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2023-2024
ΒΕΥ305,
ΒΕΕ707
 
ΒΕΕ906 Περιβαλλοντική Τεχνολογία 3     3 3 Πηλίδης Γ.    
ΒΕΕ717 Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας   3   4 3 Συμβασιούχος Διδάσκων   40
ΒΕΕ723 Εξέλιξη και Ανάπτυξη- Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία 3     3 3 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΝΣΗΣ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»
ΒΕΕ832 Βιοπληροφορική 2 3   5 5 Παπαλουκάς Κ.    
ΒΕΕ812 Υδατοκαλλιέργειες 3 3   7 6 Λεονάρδος Ι.    
ΒΕΕ814 Οικολογία Πεδίου 1 4   5 5 Χάλλεϋ Τ. Μ. 
Σωτηρόπουλος Κ.
ΒΕΥ 505 25
ΒΕΕ904 Θαλάσσια Βιολογία 3 3   6 6 Συμβσιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ802 Λιμναία, ποτάμια, περιβάλλοντα και οργανισμοί (πρώην: Λιμνολογία) 3 3   6 6 Λεονάρδος Ι.    
ΒΕΕ611 Τεχνολογία Τροφίμων
(πρώην: Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων)
2     3 2 Αλιβερτης Δ.    
ΒΕΕ807 Γενετική Μηχανική θεωρία 3     3 3 Β. Δουρής    
ΒΕΕ808 Ερευνητικές μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής 2 3   5 5 Μηχαηλίδης Θ.    
ΒΕΕ818 Μηχανική Βιοδιεργασιών 3 3   6 6 Καταπόδης Π.
Σταμάτης Χ.
Πολύδερα Α.
   
ΒΕΕ733 Πανίδα της Ελλάδας - Χερσαία Ασπόνδυλα 2 1   4 4 Συμβασιούχος Διδάσκων    
ΒΕΕ906 Περιβαλλοντική Τεχνολογία 3     3 3 Πηλίδης Γ.    
 ΒΕΕ717  Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας    3   4  3 Συμβασιούχος Διδάσκων   40 
Περίπτωση 1η
9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα       ECTS ΔΜ   ΠΡΟ ΜΑ
ΒΕΥ901 Διπλωματική Εργασία Ι (Πειραματική)       30 24      
10ο Εξάμηνο
ΒΕΥΑ01 Διπλωματική Εργασία ΙΙ (Πειραματική)       30 24      
                   
Περίπτωση 2η
9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS ΔΜ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟ ΜΑ
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα του 7ου χειμερινού εξαμήνου με ελάχιστο φόρτο 30 ECTS!!!
10ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα       ECTS ΔΜ      
ΒΕΥ1002 Διπλωματική Εργασία (Βιβλιογραφική)       30 24      

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΉΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του τΒΕΤ
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS ΔΜ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟ ΜΑ
ΒΕΥ101 Γενική Βιολογία Ι
(Α'εξάμηνο)
3 3   6 6 Βαρέλη Α.    
ΒΕΥ201 Γενική Βιολογία ΙΙ
(Β' εξάμηνο)
3 3   6 6 Βαρέλη Α.
Μελά Χ.
   
ΒΕΥ803 Γενική Οικολογία 3 3   6 6 Χάλλευ Τ.Μ.    
ΒΕΕ724 Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας
(Ζ' Εξαμήνου)
2     4 2 Ανδρέου Λ.
   
ΒΕΕ820 Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία
(διδασκαλία στα αγγλικά) -ΣΤ 'εξαμήνου
2 3   4 3 Συμασιούχος
Διδάσκων
   
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΉΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ άλλων Τμημάτων.
7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS ΔΜ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟ ΜΑ
ΒΕΕ714 Ηθολογία – Βιολογία 3     4 3 Κούτρας Β.    
ΒΕΕ729 Εκπαιδευτική Πολιτική 3     5 Ζάγκος Χ. 2    
ΒΕΕ734 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων 3     5 Ζάγκος X.2    
 ΒΕΕ735 Εισαγωγή στη Διδακτική / Μεθοδολογία     5 Γκαραβέλας K.2    
 ΒΕΕ731 Φιλοσοφία της Παιδείας 3     5 Ηλιόπουλος Π.2    
ΒΕΕ910 Διδακτική Φυσικών Επιστημών     6 Κώτσης Κ. 1 40  
 BEE726 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ 3     4 Νικολάου Σ. 1 40  
 BEE727 Πληροφορική και Εκπαίδευση 3     6 Μικρόπουλος Α.1 40  
ΒΕΕ732 Επιστήμες της Εκπαίδευσης Ι 3     5 3 Νέγρη Α. 2    
8ο  Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Θ Ε Φ ECTS ΔΜ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟ ΜΑ
BEE827 Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση 3     5 3 Γκαραβέλας Κ.2    
ΒΕΕ833 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων 3     5 3 Μίχου Α.2    
ΒΕΕ824 Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων     5 3 Μίχου Α.2    
ΒΕΕ816 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι 3     4 3 Νικολάου Σ. 1 40  
ΒΕΕ829 Επιστήμες της Εκπαίδευσης ΙΙ 3     5 3 Νέγρη Α. 2    
Επιλέγεται τρία (3) κατ΄επιλογήν μαθήματα "ετησίως" από το ΠΤΔΕ1 & το Τμ. Φιλοσοφίας 2.