Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 13:24

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σημαντικό

Προστέθηκε από τον 

Μην προσέρχεστε στους χώρους του ιδρύματος σε περίπτωση που παρουσιάζετε συμπτώματα ασθένειας (όχι απαραίτητα μόνο συμπτώματα COVID-19)

Ενημερώνετε για την κατάστασή σας ώστε να ληφθεί μέριμνα για την αναπλήρωση των ασκήσεων

Διαβάστηκε 1818 φορές