Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΒΕΤ) έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον τομέα της βασικής, όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, στις οποίες εκπαιδεύονται και αποκτούν εμπειρία οι προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και οι μετα-διδακτορικοί ερευνητές.

Τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και των εργαστηριακών τους ομάδων περιλαμβάνουν μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών που αγγίζει όλα σχεδόν τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από τα βιομόρια και τις μοριακές/κυτταρικές διεργασίες έως τους οργανισμούς (προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς), τους πληθυσμούς, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Κοινός στόχος όλων είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Συνυφασμένη με τις μελέτες αυτές είναι και η διαρκής προσπάθεια όλων των ερευνητικών ομάδων να συνδέσουν την έρευνά τους με παντός είδους εφαρμογές όπως την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Αποδεικτικό αυτού είναι τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί ή χρηματοδοτούνται όλες οι ομάδες, ο αριθμός και η ποιότητα των ερευνητικών δημοσιεύσεων, καθώς και το πλήθος συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί με άλλες ερευνητικές ομάδες, τόσο του Παν/μίου Ιωαννίνων, όσο και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων.