Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος διεξάγεται στις βασικές εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει, ως εξής: 

1) Πολυδύναμο Κτήριο -Πρόκειται για το νεόδμητο, αυτόνομο κτήριο τριών ορόφων συνολικής έκτασης 3.750 τ.μ., το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, και καλύπτει με άριστο εξοπλισμό, τις θεωρητικές και εργαστηριακές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Περιλαμβάνει: οκτώ σύγχρονους χώρους για τα φοιτητικά εργαστήρια- πλήρως εξοπλισμένους, δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας 100 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένες με οπτικο-ακουστικά μέσα, δύο μικρότερες 50 θέσεων, πλήρως εξοπλισμένες με οπτικο-ακουστικά μέσα, μία αίθουσα κοινών εργαστηριακών οργάνων, καθώς και οκτώ γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και οκτώ γραφεία για το διδακτικό επικουρικό προσωπικό.

2) Ερευνητικά Εργαστήρια Κτηρίων Ε: Ο κύριος όγκος του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. διεξάγεται σε τρία γειτνιάζοντα προκατασκευασμένα κτήρια, Ε2, Ε3 και Ε4, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κεντρικό κτήριο. 

3) Μεταβατικό Κτήριο: Στον 1ο όροφο του Μεταβατικού Κτιρίου στεγάζεται το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του Τμήματος (Αίθουσα Υπολογιστών), το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και το Εργαστήριο Οικολογίας. Επίσης, η Γραμματεία, γραφεία μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και τέσσερις κοινόχρηστες αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται σε αυτό το κτήριο.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ: