Κατηγορίες Επιτροπών Εκπρόσωπος του Τμήματος στο πρόγραμμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"