Ημέρα 8 Ιουλίου 2024

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ελευθερίας Διβάρη

Η φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κα Ελευθερία Διβάρη, θα παρουσιάσει την Διπλωματική της εργασία με τίτλο: “Επίδραση της ακαμψίας του εξωκυττάριου πλέγματος στην απόκριση των κυττάρων σε αναστολείς του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού…