Ημέρα 11 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”

Παρακαλώ δείτε τις πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” που οργανώνεται από το Τμήμα ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έντυπο Αίτησης Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής