ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Κωδικός

Μάθημα

Θ

Ε

Φ

ΕΚ

ECTS

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

   
   

Ώρες / εβδομάδα

         

1ο Εξάμηνο

ΒΕΥ101

Γενική Βιολογία Ι

3

3

   

6

 6

Βαρέλη Αικ.

   

ΒΕΥ103

Γενικά Μαθηματικά

3

 

2

 

6

 3

Αδαμίδης Κ.

   

ΒΕΥ104

Γενική Φυσική

3

 

2

 

6

 3

Μπενής Ε. (Τμ.Φυσικής)

   

ΒΕΥ105

Εισαγωγή στην Πληροφορική

3

3

   

6

 6

Παπαλουκάς Κ.

   

ΒΕΥ106

Βασική Οργανική Χημεία

4

     

6

 4

Τρογκάνης Αν. - Αλίβερτης Δ.

   

2ο Εξάμηνο

ΒΕΥ201

Γενική Βιολογία ΙΙ

3

3

   

6

 6

Βαρέλη Αικ. -Χολέβας Β.

   

ΒΕΥ202

Βιοστατιστική

3

 

2

 

6

 3

Αδαμίδης Κ.

   

ΒΕΥ207

Εργαστήριο Χημείας Ι

1

3

   

6

 4

Γιαννόπουλος Θ. - Αλίβερτης Δ. 

   

ΒΕΥ208

Οργανική Χημεία των Βιομορίων

4

     

6

 4

Γιαννόπουλος Θ.  - Αλίβερτης Δ. 

   

ΒΕΥ503

Μικροβιολογία

3

3

   

6

 6

Σαϊνης Ι.

   

3ο Εξάμηνο

ΒΕΥ303

Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

3

3

   

6

 6

Παπαευθυμίου Δ. - Μελά Χ. 

   

ΒΕΥ404

Βιοχημεία Ι

3

3

   

7

 6

Φίλιου Μ. - Κονιδάρης Κ. 

   

ΒΕΥ301

Ζωολογία

3

3

 

1

7

 6

Λεονάρδος Ι.- Λιάσκο Ρ. 

   

ΒΕΥ307

Εργαστήριο Χημείας ΙΙ

1

3

   

5

 4

Αλίβερτης Δ.– Γιαννόπουλος Θ.

   

ΒΕΥ204Α

Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων

3

 

1

 

5

 3

Τρογκάνης Αν. 

   

4ο Εξάμηνο

ΒΕΥ306

Κυτταρική Βιολογία

3

3

   

6

 6

Μαραγκός Π.

   

ΒΕΥ403

Βασική Γενετική

3

3

   

6

 6

Αφένδρα Α.-Σ. -Μπούμπα Ι.

   

ΒΕΥ501

Βιοχημεία ΙΙ

3

3

   

6

 6

Φίλιου Μ. -Κονιδάρης Κ. 

   

ΒΕΥ803

Γενική Οικολογία

3

3

 

1

6

 6

Χάλλευ Τ.

   

ΒΕΥ401

Φυσιολογία Φυτών

3

3

   

6

 6

Παπαευθυμίου Δ. -Μελά Χ.

   

5ο Εξάμηνο

ΒΕΥ704

Ανοσολογία

3

3

   

6

 6

Θυφρονίτης Γ. -Μποζίδης Π.

   

ΒΕΥ505

Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή

3

3

   

6

 6

Κατή Β.

   

ΒΕΥ604

Μοριακή Βιολογία

3

3

   

6

 6

Χατζηλουκάς Ε.

   

ΒΕΥ305

Φυσιολογία Ζώων Ι

3

3

   

6

 6

Ψαρροπούλου Αικ. - Λαμπρακάκης Χ.

   

ΒΕΥ605

Αναπτυξιακή Βιολογία

3

3

   

6

 6

Μαραγκός Π.

   

6ο Εξάμηνο

ΒΕΥ607

Βιοτεχνολογία Θεωρία

3

     

3

 3

Σταμάτης Χ. – Καταπόδης Π. - Πολύδερα Αγγ.

   

ΒΕΥ608

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας

 

3

   

4

 3

Σταμάτης Χ. - Καταπόδης Π. -Πολύδερα Αγγ.

   

ΒΕΥ901A

Δομική Βιολογία

3

     

4

 3

Τρογκάνης Αν.

   

ΒΕΥ606

Υδροβιολογία

3

3

 

1

7

 6

Καραγιάννη-Μελά

   

ΒΕΥ405

Φυσιολογία Ζώων ΙΙ

3

3

   

7

 6

Ψαρροπούλου- Λαμπρακάκης

   

BEY902

Εξελικτική Βιολογία

4

     

5

 4

Σωτηρόπουλος

   

7ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Μάθημα

Θ

Ε

Φ

ΕΚ

ECTS

ΔΜ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΡΟ

ΜΑ

ΒΕΥ603

Βιοχημική Μηχανική

3

3

 

 

6

 6

Καταπόδης Π.-Σταμάτης Χ. -
Πολύδερα Αγγ. 

   

ΒΕΥ601

Μοριακή Γενετική

3

3

 

 

6

 6

Μιχαηλίδης Θ. 

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΕΕ507

Ακαδημαϊκά αγγλικά για Βιοεπιστήμονες

3

   

 

3

 3

Ανδρέου Λ.-Β.

   

ΒΕΕ813

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

4

   

 

6

 4

Γκωλέτσης Γ.

   

ΒΕΕ724

Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας

2

   

 

4

 2

Ανδρέου Λ.-Β. – το μάθημα δίνεται και για απόκτηση διδακτικής επάρκειας

   

ΒΕΕ714

Ηθολογία – Βιολογία

3

   

 

4

 3

Κούτρας Β. 

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

ΒΕΕ504

Εφαρμοσμένη Γενετική

3

3

 

 

6

 6

Αφένδρα Α.-Σ. 

ΒΕΥ403

60

ΒΕΕ707

Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά

3

   

 

4

 3

Ψαρροπούλου Αικ. - Λαμπρακάκης Χ. 

ΒΕΥ305

30

ΒΕΕ717

Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας (εργαστήριο)

0

3

 

 

4

 3

Συμβασιούχος Διδάσκων

   

ΒΕΕ718

Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (θεωρία)

3

   

 

4

 3

Σταμάτης Χ. 

 

35

ΒΕΕ505

Εξαρτησιογόνες Ουσίες

2

   

 

3

 2

Αντωνίου Αικ. - Σωτηροπούλου Μ.  

     30

ΒΕΕ905

Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής

2

2

 

 

4

 4

Παπαλουκάς Κ. 

   

ΒΕΕ908

Μικροβιακή Γενετική

3

   

 

4

 3

Αφένδρα Α.-Σ. 

   

ΒΕΕ723

Εξέλιξη και Ανάπτυξη- Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία (διδασκαλία στα αγγλικά)

2

1

 

 

3

 3

Συμβασιούχος Διδάσκων 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

BEE722

Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών

2

2

 

 

4

 4

Συμβασιούχος Διδάσκων

   

ΒΕΕ608

Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: από το γονίδιο στο οικοσύστημα

2

3

1

 

5

 5

Καραγιάννη Η.

   

ΒΕΕ713

Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης

2

3

 

 

5

 5

Σωτηρόπουλος Κ. 

ΒΕΥ 902

 

ΒΕΕ802

Λιμνολογία

3

3

1

 

6

 6

Συμβασιούχος Διδάσκων

   

ΒΕΕ725

Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων (διδασκαλία στα αγγλικά)

1

2

 

 

3

 3

Χάλλευ Τ.

ΒΕΥ103,
ΒΕΥ202

 

ΒΕΕ801

Περιβαλλοντική Χημεία

3

   

 

3

 3

Πηλίδης Γ.

   

ΒΕΕ719

Πολιτισμική Οικολογία

3

   

 

3

 3

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

ΒΕΕ717

Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας

 

3

 

 

4

 3

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

ΒΕΕ718

Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοτεχνολογία (θεωρία)

3

     

4

 3

Σταμάτης Χ. 

   

ΒΕΕ908

Μικροβιακή Γενετική

3

   

 

4

 3

Αφένδρα Α.-Σ. 

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια

 

ΒΕΕ724

Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας

2

   

 

4

2

Ανδρέου Λ.-Β.

   

Τα υπόλοιπα μαθήματα για απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας, προσφέρονται από άλλα Τμήματα και φαίνονται στο Παράρτημα

8ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Μάθημα

Θ

Ε

Φ

ΕΚ

ECTS

ΔΜ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΡΟ

ΜΑ

BEY804

Βιοπληροφορική

3

3

 

 

6

 6

Παπαλουκάς Κ. 

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΕΕ916

Πρακτική Άσκηση

     

 

5

 

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

   

ΒΕΕ820

Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία (διδασκαλία στα αγγλικά)

2

1

   

4

 3

Συμβασιούχος Διδάσκων

(το μάθημα δίνεται και για απόκτηση διδακτικής επάρκειας)

   

ΒΕΕ914

Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας

4

   

 

6

 4

Γκωλέτσης Γ.

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

ΒΕΕ506

Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 2019-2020)

3

   

 

4

 3

Μαραγκός Π.

BEY605

 

ΒΕΕ609

Μεμβρανική Βιοφυσική

3

   

 

4

 3

Λαμπρακάκης Χ.

ΒΕΥ305

20

ΒΕΕ610

Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων

2

   

 

3

 2

Κούκλης Π. 

   

ΒΕΕ611

Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων

2

   

 

3

 2

Σακκάς Ηρ.

   

ΒΕΕ613

Γνωστική Νευροεπιστήμη

2

   

 

3

 2

Ανδρέου Λ.-Β. 

ΒΕΥ305

 

ΒΕΕ614

Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές

2

   

 

2

 2

Μποζίδης Π.

ΒΕΥ503
ΒΕΥ604

 

ΒΕΕ706

Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση

3

 

3

 

6

 3

Θυφρονίτης Γ. 

   

ΒΕΕ805

Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική

3

   

 

3

 3

Σύρρου Μ.

 

25

ΒΕΕ807

Γενετική Μηχανική Θεωρία

3

   

 

3

 3

Χατζηλουκάς Ε.

   

ΒΕΕ808

Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής

2

3

 

 

5

 5

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

ΒΕΕ809

Βιολογία του Καρκίνου

3

1

 

 

4

 4

Συμβασιούχος Διδάσκων 

ΒΕΥ404

 

BEE810

Μοριακή Νευροβιολογία

3

   

 

3

 3

Μιχαηλίδης Θ.

   

ΒΕΕ811

Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών

3

   

 

3

 3

Χατζηλουκάς Ε.

   

ΒΕΕ818

Μηχανική Βιοδιεργασιών

3

3

1

 

5

 6

Καταπόδης Π. - Σταμάτης Χ. - Πολύδερα Αγγ. 

ΒΕΥ602 
ΒΕΥ603

 

ΒΕΕ819

Ο κόσμος του RNA

3

   

 

3

 3

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

BEE913

Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία

3

   

 

3

 3

Κωνσταντή Μ.–Παππάς Π.–Αντωνίου Αικ.-Λεονταρίτης Γ.-Σωτηροπούλου Μ 

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

ΒΕΕ708

Ιχθυολογία

3

3

 

1

6

6

Λεονάρδος Ι.

   

ΒΕΕ906

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

3

     

3

3

Πηλίδης Γ. 

   

ΒΕΕ812

Υδατοκαλλιέργειες

3

3

 

2

6

6

Λεονάρδος Ι. 

ΒΕΕ708

 

ΒΕΕ814

Οικολογία Πεδίου

1

4

   

5

5

Χάλλεϋ Τ. - Κατή Β. - Σωτηρόπουλος Κ. 

ΒΕΥ 505

12

ΒΕΕ904

Θαλάσσια Βιολογία

3

3

 

1

6

6

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

ΒΕΕ821

Βιολογία διατήρησης στην πράξη

2

 

1

1

4

2

Κατή Β. 

   

ΒΕΕ903

Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτων

2

2

   

4

4

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

ΒΕΕ811

Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών

3

     

3

3

Χατζηλουκάς Ε.

   

ΒΕΕ611

Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων

2

     

3

2

Σακκάς Ηρ.

   

ΒΕΕ807

Γενετική Μηχανική θεωρία

3

     

3

3

Χατζηλουκάς Ε.

   

ΒΕΕ808

Ερευνητικές μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής

2

3

   

5

5

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

ΒΕΕ818

Μηχανική Βιοδιεργασιών

3

3

   

5

6

Καταπόδης Π. - Σταμάτης Χ. - Πολύδερα Αγγ. 

ΒΕΥ602
ΒΕΥ603

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια

ΒΕΕ820

Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία (διδασκαλία στα αγγλικά)

2

1

   

4

3

Συμβασιούχος Διδάσκων 

   

Τα υπόλοιπα μαθήματα για απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας, προσφέρονται από άλλα Τμήματα και φαίνονται στο Παράρτημα

9o & 10o Εξάμηνο

 

Διπλωματική Εργασία

       

60

       

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

 

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Ε

Φ

ΕΚ

ECTS

ΔΜ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΒΕΕ729

Εκπαιδευτική Πολιτική

 3      

5

Ζάγκος

Φιλοσοφίας 

ΒΕΕ728

Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης

 3      

 5

Μπενινκάζα 

Φιλοσοφίας

 ΒΕΕ730

Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα κίνητρα στην εκπαίδευση

     

5

Αποστόλου  

Φιλοσοφίας

 ΒΕΕ731

Φιλοσοφία της Παιδείας

 3      

5

Ηλιόπουλος

Φιλοσοφίας

ΒΕΕ910

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

     

6

Κώτσης

ΠΤΔΕ

 BEE726

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ

 3      

4

Νικολάου 

ΠΤΔΕ

 BEE727

Πληροφορική και Εκπαίδευση

 3      

6

Μικρόπουλος

ΠΤΔΕ

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Ε

Φ

ΕΚ

ECTS 

ΔΜ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ

BEE827

Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση

3      

5

3

Γκαραβέλας

Φιλοσοφίας

ΒΕΕ822

Συγκριτική Παιδαγωγική

 3      

5

 3

Σιάκαρης

Φιλοσοφίας 

ΒΕΕ823

Παιδαγωγικά Συμπεράσματα θεωριών Μάθησης

 3      

5

 3

Αποστόλου 

Φιλοσοφίας

ΒΕΕ824

Παιδαγωγικά Συμπεράσματα θεωριών Κινήτρων

 3      

5

 3

Αποστόλου  

Φιλοσοφίας

ΒΕΕ825

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

 3      

5

 3

Σιάκαρης 

Φιλοσοφίας

ΒΕΕ826

Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης: Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση 

     

5

 3

Μπενινκάζα 

Φιλοσοφίας

ΒΕΕ816

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι

 3      

5

 3

Νικολάου

ΠΤΔΕ

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ΣΥΝΟΨΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (προαιρετικά):

  • βεβαίωση ολοκλήρωσης θεματικού-επιστημονικού κύκλου «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»,
  • βεβαίωση ολοκλήρωσης θεματικού-επιστημονικού κύκλου «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»,
  • βεβαίωση Παιδαγωγικής-Διδακτικής επάρκειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ολοκλήρωση του 5ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών οδηγεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) στην ειδικότητα του Τμήματος.

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Β.Ε.Τ διακρίνονται σε:

  • υποχρεωτικά (Y), τα οποία οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές
  • κατ’ επιλογήν (E), τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή σε προαιρετική βάση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται κατά τα πρώτα 6 εξάμηνα, ενώ στο 7ο και 8ο εξάμηνο προσφέρονται μερικά υποχρεωτικά μαθήματα και κατά κύριο λόγο μαθήματα επιλογής.

Στη συνέχεια, δηλαδή στο 9ο και το 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Προϋπόθεση έναρξης της διπλωματικής εργασίας είναι οι φοιτητές να έχουν ήδη συγκεντρώσει 192 ECTS από την επιτυχή εξέτασή τους σε μαθήματα του ΠΣ.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

1. έχει εγγραφεί σε τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα

2. έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε αριθμό μαθημάτων που εξασφαλίζει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 300 ECTS .

Ο παραπάνω βασικός άξονας σπουδών συνιστά το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη του πτυχίου (ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

Ωστόσο, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και οργανωμένων Θεματικών-Επιστημονικών Κύκλων, που οδηγούν στη λήψη επιπρόσθετης Βεβαίωσης Παρακολούθησης-πέραν του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει την προτεινόμενη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του κάθε κύκλου. Με τη δυνατότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο/ κατεύθυνση και να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό προς τεκμηρίωση μιας πιο επικεντρωμένης εκπαίδευσής τους. Διευκρινίζεται, ότι η εν λόγω βεβαίωση δεν επέχει θέση πτυχίου, του οποίου ο τίτλος παραμένει κοινός για όλους τους αποφοίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Επιστημονικούς Κύκλους:

1) Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία

2) Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία.

Τονίζεται, όπως περιγράφτηκε παραπάνω, ότι η επιλογή και παρακολούθηση θεματικού κύκλου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για τη λήψη της βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού Κύκλου Σπουδών τίθενται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) παρακολούθηση ικανοποιητικού αριθμού μαθημάτων επιλογής από όσα προτείνει ο συγκεκριμένος Θεματικός-Επιστημονικός κύκλος, ώστε να συγκεντρωθούν κατ’ ελάχιστο 30 ECTS συνολικά κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο από τον κύκλο αυτό. Διευκρινίζεται, ότι τα μαθήματα αυτά αποτελούν υπο-ομάδα του συνόλου των μαθημάτων του 7ου και 8ου εξαμήνου που θα πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει ο φοιτητής, εφόσον σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας των 30 ECTS/εξάμηνο (60ECTS/έτος)

β) εκπόνησης ετήσιας πειραματικής διπλωματικής εργασίας σε ερευνητικό θέμα απαραιτήτως συναφές με το συγκεκριμένο Θεματικό-Επιστημονικό κύκλο (η διπλωματική εργασία εκπονείται το 9ο και 10ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 60 ECTS).

Επίσης, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Παιδαγωγικού-Διδακτικού κύκλου μαθημάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας (βάσει του άρθρου 2, παρ. 3 και του άρθρου 9, παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), καθώς και το άρθρο 111 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’)).

Έτσι, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων επιλογής κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο που εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση του, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα 30 ECTS συνολικά για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα Β.Ε.Τ. (Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ και Γενική Οικολογία – που αντιστοιχούν σε συνολικά 18 ECTS), καθώς και επιπλέον μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Β.Ε.Τ. και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ & Τμήμα Φιλοσοφίας) ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα απαιτούμενα 12 ECTS. Τα διαθέσιμα μαθήματα από τα άλλα Τμήματα θα ανακοινώνονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Αναδρομικότητα

Η λήψη της βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού κύκλου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ, εάν προκύψει ενδιαφέρον από φοιτητές μεγαλύτερου του 4ου έτους για ένταξή τους σε κάποιον από τους θεματικούς κύκλους και εφόσον τηρηθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στους εν λόγω φοιτητές.

Επίσης, οι ήδη απόφοιτοι θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση εκ των υστέρων της Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού κύκλου, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν καλύψει τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

2) Παιδαγωγική – Διδακτική επάρκεια με προηγούμενη ρύθμιση

Για τους αποφοίτους του Τμήματος εισαγωγής μέχρι και το έτος 2014-2015 η κατοχή του πτυχίου εξακολουθεί να ισοδυναμεί με Παιδαγωγική-Διδακτική επάρκεια. Οι απόφοιτοι εισαγωγής 2015-16 και εφεξής καταλαμβάνονται από την παρούσα απόφαση.

3) Παράλληλη παρακολούθηση

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη παρακολούθηση και των δύο (2) Θεματικών Επιστημονικών Κύκλων, καθώς η Πειραματική Διπλωματική Εργασία πρέπει να άπτεται ενός μόνο Θεματικού Κύκλου.

Ωστόσο, επιτρέπεται η επιλογή ενός από τους δύο κύκλους και ταυτόχρονα η παρακολούθηση μαθημάτων του άλλου κύκλου ή μαθημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους κύκλους απόκτησης των επιπλέον βεβαιώσεων δεν είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές.