Υφαντή Άννα (Προϊσταμένη Γραμματείας)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007265
FAX: 2651007064
Email: aifanti@cc.uoi.gr

Ασλάνη Γεωργία

Αντικείμενο: Διοικητικά, οικονομικά και φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007294
Email: grambet@cc.uoi.gr

Ράδου Αικατερίνη

Αντικείμενο: Διοικητικά και φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007336
Email: grambet2@cc.uoi.gr