Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) διακρίνεται σε τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες.

Το μέλη ΔΕΠ του Τμήματος παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω:

Αδαμίδης Κωνσταντίνος

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη σταστική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009016
Email: cadamid@cc.uoi.gr

Αφένδρα Αμαλία - Σοφία

Bαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιακή Γενετική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007494
Email: aafendra@cc.uoi.gr

Θυφρονίτης Γεώργιος

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανοσολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007123
Email: gthyfron@uoi.gr

Καραγιάννη Ήρα

Bαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Υδροβιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007341
Email: hkaray@cc.uoi.gr

Καταπόδης Πέτρος

Bαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημική Μηχανική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007315 (Εργαστήριο)
Email: pkatapo@cc.uoi.gr

Κατή Βασιλική

Bαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007439
Email: vkati@uoi.gr

Λαμπρακάκης Χαράλαμπος

Bαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007395
Email: clabrak@uoi.gr

Λεονάρδος Ιωάννης

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007313
Email: ileonard@uoi.gr

Μαραγκός Πέτρος (Πρόεδρος Τμήματος)

Bαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Βιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007392
Email: pmaragos@uoi.gr

Μιχαηλίδης Θεολόγος

Bαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Γενετική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007101
Email: tmichael@uoi.gr

Παπαλουκάς Κωνσταντίνος

Bαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007427
Email: papalouk@uoi.gr

Πηλίδης Γεώργιος (Ομότιμος Καθηγητής)

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007518
Email: gpilidis@uoi.gr

Σταμάτης Χαράλαμπος

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενζυμική Βιοτεχνολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007116
Email: hstamati@cc.uoi.gr

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Bαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Εξελικτική Βιολογία - Γενετική πληθυσμών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007375
Email: ksotirop@cc.uoi.gr

Τράγκα Θεώνη

Bαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007917
Email: ttrangas@uoi.gr

Τρογκάνης Αναστάσιος

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων & Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651008851
Email: atrogani@uoi.gr

Φίλιου Μιχαέλα

Bαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007334
Email: mfiliou@uoi.gr

Χάλλεϋ Τζων - Μάξγουελ

Bαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007337
Email: jhalley@cc.uoi.gr

Χατζηλουκάς Ευστάθιος

Bαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία κατά προτίμηση στη Μοριακή Μικροβιολογία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007331
Email: ehatzilu@cc.uoi.gr

Ψαρροπούλου Αικατερίνη

Bαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007345
Email: cpsarrop@uoi.gr