Βασίλης Δουρής

Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007282 (Γραφείο)
  • FAX: -
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): vdouris@uoi.gr
  • Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης, Γραφείο Α242
    • Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία

    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα