Λευκοθέα - Βασιλική Ανδρέου


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007324
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): l.andreou@uoi.gr
 • Γραφείο: Γραφείο 210, 1ος όροφος, Μεταβατικό Κτίριο
  • Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά για Επιστημονικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Βιοεπιστήμονες
   2. Σχεδιασμός Διδασκαλιών Βιολογίας
   3. Γνωστική Νευροεπιστήμη

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα