Μιχαέλα Φίλιου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας:
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): mfiliou@cc.uoi.gr
    • Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία