Βασιλική Κατή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007439
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): vkati@cc.uoi.gr
  • Γραφείο: Μεταβατικό Κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 235
    • Γνωστικό αντικείμενο: Διατήρηση και Διαχείριση Βιοποικιλότητας