Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009016
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): cadamid@cc.uoi.gr
  • Γραφείο: Νέο κτήριο ΒΕΤ
    • Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη σταστική