Άρης Κυπαρίσσης - Σαπουντζάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007341
 • FAX: 2651007064
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): akypar@cc.uoi.gr
 • Προσωπικός ιστότοπος (Website): http://goo.gl/uwHKuN
 • Γραφείο: Ερευνητικό Εργαστήριο Βοτανικής: Κτήριο Ε4, 1ος όροφος
 • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη & Τετάρτη 11:00-14:00
  • Γνωστικό αντικείμενο: Οικοφυσιολογία Φυτών
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Οικοφυσιολογία φυτών
   2. Δυναμική φυσικών οικοσυστημάτων μέσω μετρήσεων πεδίου, μοντελοποίησης και τηλεπισκόπισης
   3. Επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών σε Μεσογειακά φυτά
   4. Βάσεις δεδομένων βοτανικού περιεχομένου
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Ανατομία και Μορφολογία Φυτών
   2. Φυσιολογία Φυτών
   3. Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα