Κωνσταντίνος Κονιδάρης


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007359
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): kkonida@uoi.gr
    • Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία