Ευστάθιος Χατζηλουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007331
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): ehatzilu@cc.uoi.gr
  • Γραφείο: 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο), Ερευνητικό Εργαστήριο: Κτήριο Ε3, 1ο Όροφος
    • Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία κατά προτίμηση στη Μοριακή Μικροβιολογία