Γιώργο Ηλιόπουλο

Παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα του μαθήματος στο e-course για να δείτε το πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηρίων

 

Παρακαλώ τους φοιτητές με ΑΜ 1675 (ΜΠ) και ΑΜ 1698 (ΑΚ) των οποίων εκκρεμεί η εξέταση του μαθήματος να επικοινωνήσουν μαζί μου για τον καθορισμό της ημερομηνίας παρουσίασης των εργασιών τους και εξέτασής τους.

Παρακαλώ δείτε σχετική ανακοίνωση (αρχείο pdf) στο e-course για την εκδρομή του μαθήματος στην Βωβούσα 8&9/12/2018

Πρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα του μαθήματος στο e-course όπου μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα διαλέξεων (αρχείο) , πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης (αρχείο) καθώς και τις διαλέξεις (αρχεία) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα