Μιχαέλα Φίλιου

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019 10:47

Aναπλήρωση διαλέξεων Βιοχημείας Ι

Την Παρασκευή 01.11 και ώρα 15:00-18:00, θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση των διαλέξεων Βιοχημείας Ι στην αίθουσα Γ του νέου κτηρίου.

To Training School on Biomarker Discovery and Validation θα πραγματοποιηθεί στις 23-27 Σεπτεμβρίου 2019 στις Σπέτσες και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες/ερευνητές. 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: 19 Ιουλίου 2019

Οι διαλέξεις Βιοχημείας ΙΙ της επόμενης εβδομάδας (7/5 και 8/5) αναβάλλονται. Θα βγει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωσή τους.