Δημήτρη Αλίβερτη

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 16:20

Οργανική Χημεία των Βιομορίων

Το μάθημα "Οργανική Χημεία των Βιομορίων" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 28/2 στις 17.30 στην Αίθουσα 2 του μεταβατικού κτιρίου.

Η τροποποίηση σε σχέση με το πρόγραμμα ισχύει μόνο για αυτή την Τετάρτη.

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 14:12

Εργαστήριο Χημείας Ι επανάληψη στο σωστό

Το «Εργαστήριο Χημείας Ι», Θεωρητικό & Εργαστηριακό, θα ξεκινήσει στις 26/2. To θεωρητικό μάθημα θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρακολούθηση και του θεωρητικού μαθήματος είναι υποχρεωτική

Οι ομάδες θα προσέλθουν σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

 • Δευτέρα 26/2 ώρα 15.00 Ομάδα 1
 • Δευτέρα 26/2 ώρα 16.00 Ομάδα 4
 • Τρίτη 27/2 ώρα 15.00 Ομάδα 2
 • Τρίτη 27/2 ώρα 16.00 Ομάδα 5
 • Τετάρτη 28/2 ώρα 15.00 Ομάδα 3
 • Τετάρτη 28/2 ώρα 16.00 Ομάδα 6

Συνημμένα θα βρείτε τις Ομάδες όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις αλλαγές που ζητήθηκαν.

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 11:31

Έναρξη "Εργαστήριο Χημείας Ι"

Το «Εργαστήριο Χημείας Ι» θα ξεκινήσει στις 26/2. Οι ομάδες θα προσέλθουν σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

 • Δευτέρα 26/2 ώρα 15.00 Ομάδα 1
 • Δευτέρα 26/2 ώρα 16.00 Ομάδα 4
 • Τρίτη 27/2 ώρα 15.00 Ομάδα 2
 • Τρίτη 27/2 ώρα 16.00 Ομάδα 5
 • Τετάρτη 28/2 ώρα 15.00 Ομάδα 3
 • Τετάρτη 28/2 ώρα 16.00 Ομάδα 6

Συνημμένα θα βρείτε τις Ομάδες. Αλλαγές επιτρέπονται μόνο με αμοιβαία ανταλλαγή και θα είναι μόνιμες για όλο το εξάμηνο.

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες, προκειμένου να ενταχθούν στις ομάδες.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 19:09

Μάθημα Βασική Οργανική Χημεία

Το αυριανό μάθημα Βασική Οργανική Χημεία (Παρασκευή 12/1) θα πραγματοποιηθεί στις 12.00

Στις ομάδες 3 και 4 για τις ασκήσεις «Ηλεκτροχημεία» και «Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία» γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Ομάδα 4

 • Μπουραζάνης 1890 & Μπούρου 1891 (Ηλεκτροχημεία) αντί 22/11 θα έρθετε 8/12 14.00-16.30
 • Νάση 1893 & Νίκου 1894 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 22/11 θα έρθετε 8/12 14.00-16.30
 • Μπελλά 1888 & Μπουκουράνη 1889 (Ηλεκτροχημεία) αντί 29/11 θα έρθετε 15/12 14.00-16.30
 • Μπουραζάνης 1890 & Μπούρου 1891 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 29/11 θα έρθετε 15/12 14.00-16.30
 • Παπατζίμα 1903 & Πλιάτσικα 1908 (Ηλεκτροχημεία) αντί 6/12 θα έρθετε 8/12 16.30-19.00
 • Μπελλά 1888 & Μπουκουράνη 1889 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 6/12 θα έρθετε 8/12 16.30-19.00

Ομάδα 3

 • Κοντοσταυλάκη 1869, Κεσικιάδου 1864 & Κουκοβίνη 1872 (Ηλεκτροχημεία) αντί 29/11 θα έρθετε 1/12 17.30-20.00
 • Κουκούδης 1873 & Κουρεμένου 1874 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 29/11 θα έρθετε 1/12 17.30-20.00
Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 12:23

Ομάδες Εργαστηρίου Χημείας ΙΙ

Στο συνημμένο αρχείο φαίνονται οι ομάδες και ο προγραμματιμός των εργαστηρίων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 12:44

Τελικές Ομάδες Εργαστηρίου Χημείας ΙΙ

Ο Πλήρης προγραμματισμός και οι ομάδες φαίνονται στο συννημένο αρχείο