Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Επισυνάπτω τα θέματα της εξέτασης α' περιόδου, του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, στη "Βιοστατιστική" με τις λύσεις τους και τα συνολικά αποτελέσματα της εξέτασης μαζί με κάποια στατιστικά.