Νικόλαο Μάρκο

Λόγω της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών, η εργαστηριακή άσκηση της Τετάρτης 18/5 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 23/5 και ώρα 12:00-15:00. 

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 12:06

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών

Στα αρχεία excel υπάρχουν τα αποτελέσματα των φωτομετρήσεων όσον αφορά τα φάσματα απορρόφησης κάθε χρωστικής για κάθε ομάδα, μέσω των οποίων θα γίνει η ταυτοποίηση των αντίστοιχων χρωστικών. Για διευκόλυνσή σας υπάρχει και από ένα αρχείο jpg στο οποίο παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά τα φάσματα απορρόφησης για κάθε ομάδα.

Λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην εκτύπωση του εργαστηριακού οδηγού, δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες 1 και 2 να παραδώσουν τις αναφορές τους μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες.

Οι φοιτητές μπορούν να παραλάβουν τον εργαστηριακό οδηγό από τον χώρο του Εργαστηρίου Βοτανικής.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 10:41

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22/3 με την ομάδα 2. Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης άσκησης έχει ως εξής:

22/3 Ομάδα 2

23/3 Ομάδα 1

29/3 Ομάδα 4

30/3 Ομάδα 3

 

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που έχουν προκύψει με το τυπογραφείο δεν ήταν δυνατή η εκτύπωση του εργαστηριακού οδηγού, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο οδηγός επισυνάπτεται εδώ σε ηλεκτρονική μορφή για να τον κατεβάσετε μέχρι να τυπωθεί. Συνιστάται στους φοιτητές πριν την έναρξη των ασκήσεων να διαβάσουν την θεωρία της πρώτης άσκησης, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της.

Λόγω της φύσης των ασκήσεων, αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ φοιτητών δεν είναι δυνατές, παρά μόνο για το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων. Επίσης απουσίες δικαιολογούνται μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος, ο οποίος τεκμηριώνεται με την προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού, όπως βεβαίωση νοσηλείας από νοσοκομείο.

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 11:58

Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

Οι φοιτητές με Α.Μ. 760 και 856 να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα.

Τα διορθωμένα τετράδια των εργαστηριακών ασκήσεων μπορούν να παραλαμβάνονται από τους φοιτητές κατά τις ημέρες Πέμπτη (21/1) και Παρασκευή (22/1) από τον χώρο του Εργαστηρίου Βοτανικής.

Η αναπλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/1 στις 8:00 το πρωί και αφορά τους φοιτητές που είχαν απουσιάσει σε κάποια από τις ασκήσεις. 

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 09:10

Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

Οι φοιτητές με Α.Μ. 1558, 1570, 1578, 1590, 1609 και 1636 να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα.

Λόγω έκτακτης ανάγκης του διδάσκοντα, το μάθημα της Δευτέρας 30/11 δεν θα πραγματοποιηθεί και η αναπλήρωση του θα γίνει την Δευτέρα 7/12 και ώρα 9:00. Η εργαστηριακή άσκηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Την Πέμπτη 26/11 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 4, στον πρώτο όροφο του Μεταβατικού κτιρίου, σεμινάριο επιμόρφωσης σχετικά με τα αποτελέσματα και την παραγόμενη τεχνογνωσία  του ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού πρωτογενούς παραγωγικότητας για ένα μεσογειακό δασικό οικοσύστημα Pinus halepensis με συνδυαστική χρήση της μεθόδου eddy covariance και μοντελοποίησης", στα πλαίσια της πράξης ΑΓΡΟΕΤΑΚ. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Δρ Νικόλαος Μάρκος, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου. 

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης