Αγγελική Πολύδερα

Το εργαστήριο του μαθήματος "Βιοτεχνολογία Ενζύμων και Νανοβιοτεχνολογία" (Άσκηση 5 του Εργαστηριακού Οδηγού) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στις 9.00 στην Αίθουσα Υπολογιστών στο Μεταβατικό Κτίριο και για τις δύο ομάδες των φοιτητών που παρακολουθούν το παραπάνω μάθημα.