Μαρίκα Σύρρου

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ καλούνται να συνδεθούν στο MSTeams

(κωδικός 8h510vpτην Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Η Διδάσκουσα

Μ. Σύρρου

Καθηγ. Γεν. Βιολογίας-Ιατρικής Γενετικής

Ιατρικού Τμήματος