Κωνσταντίνο Κονιδάρη

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 13:39

Βαθμολογία Βιοχημείας ΙΙ στο Cronos

Η βαθμολογία του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου έχει αναρτηθεί στο Cronos. Άν κάποιος φοιτητής που έχει περάσει το εργαστήριο και τη θεωρία, δε βρίσκει το όνομα του στο Cronos θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το εργαστήριο Βιοχημείας  με e-mail  ή  να περάσει από το εργαστήριο.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017 16:36

Βαθμολογία Βιοχημείας Ι στο Cronos

Η βαθμολογία του μαθήματος Βιοχημεία Ι μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου έχει αναρτηθεί στο Cronos. Άν κάποιος φοιτητής που έχει περάσει το εργαστήριο και τη θεωρία, δε βρίσκει το όνομα του στο Cronos θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το εργαστήριο Βιοχημείας  με e-mail  ή  να περάσει από το εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τα εργαστήρια Βιοχημείας Ι και ΙΙ που δόθηκαν στις 2/10/2017, βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία. Ο βαθμός του εργαστηρίου θα συγχωνευτεί με το βαθμό των αναφορών και θα μετρήσει σε ποσοστό 20% στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης της Βιοχημείας ΙΙ εφ' όλης της ύλης και προόδου βρίσκονται στα 2 συνημμένα αρχεία. Στο Cronos αποστέλεται ο βαθμός που προκύπτει από μάθημα + εργαστήριο εφόσον ο βαθμός του εργαστηρίου είναι 5 και μεγαλύτερος.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του μαθήματος Βιοχημεία Ι, εφ΄όλης της ύλης και της 2η προόδου βρίσκονται στα 2 συνημμένα αρχεία αντίστοιχα. Υπενθυμίζουμε ότι ο τελικός βαθμός που θα σταλεί στο Cronos θα λαβάνει υπ΄όψη το βαθμό του εργαστηρίου. Χωρίς προβιβάσιμο βαθμό εργαστηρίου δε στέλνεται βαθμολογία στο Cronos.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο. Η βαθμολογία στο Cronos αφορά μόνο όσους έχουν περάσει το εργαστήριο

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εργαστηρίων Βιοχημείας Ι και ΙΙ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία

Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 16:32

1η πρόοδος Βιοχημείας ΙΙ

Η 1η πρόοδος του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 11.00πμ-13.00μμ στις αίθουσες του ισογείου του μεταβατικού.