Κωνσταντίνο Κονιδάρη

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 11:58

Αποτελέσματα Βιοχημείας Ι

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Βιοχημείας Ι (πτυχιακή) έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος, στο Θέμα 3: Βαθμολογίες. Στο Cronos θα αναρτηθεί η βαθμολογία μόνο όσων φοιτητών έχουν περάσει το εργαστήριο 

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 10:56

Αποτελέσματα Βιοχημείας ΙΙ

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης προόδου και εφ' όλης της ύλης έχουν αναρτηθεί στο e-course στο Θέμα 3 βαθμολογίες. Υπενθυμίζεται ότι για τον τελικό βαθμό του μαθήματος συνυπολογίζεται και ο βαθμός εργαστηρίου. Στο Cronos θα αναρτηθεί βαθμολογία μόνο όσων έχουν περάσει το εργαστήριο. Αν κάποιος φοιτητής ξέχασε να δηλώσει το μάθημα τότε δεν περνάει η βαθμολογία του στο Cronos. Θα πρέπει όταν δηλώσει το μάθημα και στην αντίστοιχη εξεταστική να μας θυμίσει να περάσουμε το βαθμό του.

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για το εργαστήριο της Βιοχημείας ΙΙ βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Υπενθιμίζεται ότι για να βγεί βαθμός εργαστηρίου θα πρέπει το αποτέλεσμα της εξέτασης να είναι πάνω ή ίσο του 5. Η επίδοση στο εργαστήριο δεν επηρεάζει τη δυνατότητα να διαγωνιστεί κάποιος στη θεωρία. Για να σταλέι βαθμός του μαθήματος στο Cronos θα πρέπει να έχετε επιτύχει και στις εξετάσεις του εργαστηρίου.

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 10:21

1η Πρόοδος Βιοχημείας Ι

Η 1η Πρόοδος για τη Βιοχημεία Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 5μμ- 7μμ στις αίθουσες του νέου κτιρίου του ΒΕΤ. Η ύλη για την πρόοδο είναι το κεφ 2 (Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών), το κεφ 8 (Ένζυμα βασικές αρχές και κινητική, εκτός της παρ. 8.6), το κεφ 9 (Στρατηγικές κατάλυσης, μόνο η εισαγωγή και οι παράγραφοι 9.1 και 9.2 έως σελ277......υδροξυλίου προσδεδεμένο στον ψευδάργυρο), το κεφ. 11(Υδατάνθρακες) και το κεφ. 12 (Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες). Οι διαφάνειες από τις διαλέξεις θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course. Οι διαφάνεις περιλαμβάνουν εκτενή πεδία που καλύπτουν οι διαλέξεις, σε καμιά περίπτωση όμως δεν υποκαθιστούν την προετοιμασία με τη βοήθεια του επιστημονικού συγγράμματος που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής. Υπενθυμίζεται ότι  οι αρχές της κινητικής των ενζύμων παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κατά ένα μέρος στον πίνακα  και κατά ένα μέρος στις διαφάνειες.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο. Η βαθμολογία στο Cronos αφορά μόνο όσους έχουν περάσει το εργαστήριο

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εργαστηρίων Βιοχημείας Ι και ΙΙ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία

Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 16:32

1η πρόοδος Βιοχημείας ΙΙ

Η 1η πρόοδος του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 11.00πμ-13.00μμ στις αίθουσες του ισογείου του μεταβατικού.